• IOS Image Rotator
  • IOS Image Rotator
Strona główna 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Dział reklamy Kontakt Partnerzy - dystrybucjaCzy podoba Ci się nasz nowy portal?

Wyniki
Jakich artykułów chciałbyś więcej znaleźć w gazecie?

Wyniki

3-4/2010

poradnik parkieciarza * słownik pojęć budowlanych

Szanowni Parkieciarze, specjalnie dla Was przygotowaliśmy słownik pojęć stosowanych w terminologii budowlanej i parkieciarskiej. Jesteśmy przekonani, że w Waszej codziennej pracy będzie on bardzo pomocny i ułatwi np. spisanie umów z inwestorami i jednocześnie usystematyzuje poprawność określeń fachowych. W następnych numerach gazety ciąg dalszy.

Redakcja.

Podłoża. Pojęcia podstawowe

PODŁOGA

Część wykończenia budynku składająca się z następujących warstw wykonanych kolejno na podłożu (stropie bądź gruncie):

- izolacji (przeciwwilgociowej, termicznej, akustycznej)

- warstwy ochronnej podkładu

- posadzki

PODŁOŻE

Strop lub grunt, na którym wykonane są warstwy podłogi

PODKŁAD

Konstrukcja budowlana wykonana na podłożu lub na leżącej na nim warstwie izolacyjnej, którą można użytkować bezpośrednio jako posadzkę lub pokryć okładziną np. podkłady drewniane, cementowe, anhydrytowe

POSADZKA

Górna, użytkowa warstwa podłogi wykonana z parkietu, płytek ceramicznych, wykładziny dywanowej, PCV, kamienia itd.

ŚLEPA PODŁOGA

Konstrukcja podłogowa z płyt drewnopochodnych lub desek opartych na legarach

ZAPRAWA CEMENTOWA

Mieszanina cementu (głównie portlandzkiego), drobnego kruszywa (piasek, kruszyny, miał - o ziarnach do 5 mm) i wody. Jako dodatki uplastyczniające dodaje się plastyfikatory mineralne i plastyfikatory chemiczne.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Warstwa (np. papa czy folia) chroniąca podłogę przed zawilgoceniem wodą gruntową lub wilgocią resztkową ze stropu

IZOLACJA PAROSZCZELNA

Zapobiega przenikaniu pary wodnej przez strop z pomieszczenia leżącego na niższej kondygnacji

IZOLACJA WODOSZCZELNA

Warstwa zapobiegająca przenikaniu wilgoci z miejsc szczególne narażonych na działanie wody (pralnie, łazienki)

IZOLACJA AKUSTYCZNA

Warstwa zapobiegająca przenoszeniu dźwięków powstających w wyniku uderzeń w podłogę, chodzenia itp

WARSTWA OCHRONNA

Warstwa (np. folia) chroniąca izolację termiczną i akustyczną przed zawilgoceniem w czasie wykonywania podkładu, a także zapobiegająca przenikaniu ciepłego, wilgotnego powietrza pod warstwę izolacji termicznej

IZOLACJA TERMICZNA

Warstwa (np. twardy styropian) chroniąca podłogę przed przemarzaniem i zapobiegająca powstawaniu efektu kondensacji

BETON

Mieszanina cementu ( portlandzkiego lub hutniczego), kruszywa naturalnego, mineralnego i łamanego (piasek, żwir, pospółka) i wody.

Jako dodatki uplastyczniające dodaje się plastyfikatory mineralne i plastyfikatory chemiczne. Klasa betonu np. B20, B30, oznacza jego wytrzymałość na ściskanie i odpowiednio wynosi 20 Mpa i 30 Mpa. z powodu różnej frakcji ziaren kruszywa niemożliwe jest zbadanie wilgotności betonów metodą karbidową CM. Badanie takie przeprowadza się laboratoryjnie metodą suszarokowowagową. - okres odsychania betonów jest bardzo długi i trwa nawet kilka lat.

MOSTEK TERMICZNY (CIEPLNY)

Miejsca charakteryzujące się zwiększonymi stratami ciepła w obudowie budynku np. naroża, itp. W tych miejscach występuje zwiększony strumień cieplny oraz następuje lokalne obniżenie temperatury powierzchni (pojawić się może pleśń i grzyby) jednym z powodów jego powstania może być źle zaprojektowany i wykonany obiekt.

Spotkanie Parkieciarzy w Brodach

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI KOLEDZY PARKIECIARZE

W dniach 26-28 listopada 1999 roku, w będącym w trakcie odbudowy pałacu hrabiego von Bruhl położonym w Brodach Kolo Zielonej Góry, z inicjatywy grupy osób zaangażowanych w rozwój rzemiosła parkieciarskiego w Polsce doszło do spotkania założycielskiego Stowarzyszenia "Parkieciarze Polscy". Po raz pierwszy udało się zgromadzić wokół jednej idei parkieciarzy, dostawców profesjonalnych materiałów do układania i wykończenia podłóg drewnianych oraz producentów parkietu reprezentujących wszystkie regiony kraju, którzy często konkurują ze sobą w codziennej pracy. Pomimo wielu początkowych rozbieżności, po wielogodzinnej dyskusji przyjęty został statut określający zasady działania i główne cele Stowarzyszenia. Wybrano również władze, mające za zadanie stworzyć pierwsze struktury, ukierunkować prace organizacji i przygotować Walny Zjazd Członków

Image

Stowarzyszenie "Parkieciarze Polscy" planuje realizować swoje cele poprzez:

- doradztwo, reprezentowanie interesów i ochrona prawna rzemieślników

- stworzenie systemu kształcenia zawodowego parkieciarzy

- uczestniczenie w wypracowaniu polskich norm wykonawczych na roboty parkieciarskie

- wdrażanie nowych technologii i rozwiązań w branży

- zaangażowanie się w proces

powoływania biegłych sądowych, specjalizujących się w zakresie problematyki związanej z drewnianymi podłogami promowanie firm i wykonawców realizujących zlecone im roboty na wysokim poziomie technicznym i jakościowym - prowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie rzemieślników z naszej branży do skutecznego konkurowania w realiach zjednoczonej Europy. Powodzenie naszego Stowarzyszenia zależeć będzie od zaangażowania kolegów z poszczególnych regionów, którzy utworzą oddziały regionalne i skupia wokół tej inicjatywy możliwie wielu parkieciarzy. Tylko odpowiednio liczebna i prężna organizacja będzie w stanie z powodzeniem realizować przewidziane cele i skutecznie działać na rzecz parkieciarzy.

Image

Zapraszamy kolegów parkieciarzy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia i zaangażowanie się w jego prace w swoim regionie.

Image

Europejski konkurs młodych parkieciarzy

AKTUALNOŚCI

Pierwsza Inicjatywa Stowarzyszenia

PARKIECIARZE POLSCY

Europejski konkurs młodych parkieciarzy

W związku z gwałtownie wzrastającym zapotrzebowaniem na pa¬rkiet w wielu krajach Europy rodzą się pomysły podnoszenia kwalifikacji parkieciarzy i rangi tego zawodu. Z tego względu na zachodzie powstał cały system szkolenia, poprzez szkoły parkieciarskie, krótkie seminaria, a także zawody i kon¬kursy. Jedną z takich inicjatyw są Międzynarodowe Zawody Parkieciarzy organizowane przez Centralne Zrzeszenie Parkieciarzy i Techniki Podłogowej w Niemczech. Celem zawodów jest nawiązanie i zaciśnięcie współpracy, oraz wymiana doświadczeń rzemieślników z wielu krajów należących do przyszłej Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Par¬kieciarze Polscy poparło idee za¬wodów i wyraziło chęć przystąpienia do konkursu, którego najbliższa edycja odbędzie się w dniach 26-28.04.2000, w Brugge w Belgii. Do konkursu komisja zachodnioeuropejska kwalifikuje z każdego kraju tylko po dwóch uczestników do 23 lat, jednak stronie polskiej pozwolono wys¬tawić kandydatów nieco starszych. Zawody polegają na przyklejeniu lub przybiciu do płyty wiórowej o wymiarach 100 x 100 cm oryginal¬nego wzoru z dowolnego parkietu, wyszlifowanie powierzchni i polakierowanie. Celem wyłonienia reprezentantów o najwyższych umiejętnościach zorganizowane zostaną w Polsce zawody kwalifika¬cyjne, z których dwie osoby pojadą na finał do Belgii. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, jak i reprezentanci firm parkieciarskich. Uczestnicy zawodów pracują na własnym sprzęcie i przyjeżdżają na własny koszt. Szczegółowe informacje zostaną podane i prze¬słane wszystkim, którzy jak najszyb¬ciej zgłoszą chęć udziału w konkur¬sie.

Z ramienia Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:

Wojciech Stanisławski tel. 0-601 207 420

Czesław Bortnowski tel. 0-602 713 597

Ogólnopolski Konkurs Młodych Parkieciarzy

W dniu 28.02.2000 w Grodzisku Wlkp. odbył się pierwszy finał rywalizacji młodych parkieciarzy pod patronatem Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy". Na starcie stanęło ośmiu zgłoszonych uczestników z całej Polski w wieku 18-27 lat.

Parkieciarze mieli za zadanie w cztery godziny wykonać z lamparkietu na płycie wiórowej 1 x 1 m. trudny wzór z bordiurą z diagonalnymi cięciami. Szkic wzoru otrzymali bezpośrednio przed zawodami.

Image

Komisja w składzie sześciu Członków Zarządu Stowarzyszenia oceniała uczestników według tych samych kryteriów jakie stosowane będą na finałach ogólnoeuropejskich w Belgii. A przyglądano się dosłownie każdemu elementowi, który wpływa na solidną pracę parkieciarską biorąc szczególnie pod uwagę:

1 dokładność cięć

2 wymierzenie wzoru

3 nałożenie kleju

4 szlifowanie

5 nałożenie warstwy zabezpieczającej (oleju)

6 zorganizowanie miejsca pracy

7 staranność i czystość

Młodzi Parkieciarze prezentowali różne techniki wykonania zadania. 25 letni Jacek Węcławek z Rawy Mazowieckiej wszystkie elementy wykonywał w sposób klasyczny ręczną piłą zachowując wcale nie gorszą dokładność od innych uczestników. W klasyfikacji ogólnej zajął czwarte miejsce. Trzeci w klasyfikacji 20 letni Roman Stachowiak z Zielonej Góry posługiwał się zagłębiarką FESTO na szynie, wykonując ciecia po ułoże¬niu wzoru na płycie. Robert Kuć z Warszawy pracował na doskonale wykonanej „samo-dziełce" z ruchomym stołem, którą otrzymał po dziadku parkieciarzu. U tego 27 letniego zawodnika widać było największe zdecydowanie w działaniu co potwierdza jego wysokie kwalifikacje przekazane z pokolenia na pokolenie. Klasą dla siebie był zwycięzca 24 letni Łukasz Kenio z Wrocławia pracujący na małej prostej pile. Zwrócił on uwagę Liczy się precyzja

jurorów organizacją miejsca pracy, starannością i czystością, a przy tym miał najlepiej rozmierzony wzór na płycie. Ten zawodnik również posiada gruntowne solidne przygotowanie stolarskie.

Wszystkich uczestników mimo bardzo młodego wieku charakteryzowała oryginalność i pomysłowość, jednak tych czterech pojedzie, a tylko dwóch reprezentować będzie polskie rzemiosło parkieciarskie na III edycji Europejskiego Konkursu Młodych Parkieciarzy w BRUGIE w Belgii.

Oprócz rywalizacji, nam organizatorom chodziło głównie o integrację środowiska i podniesienie rangi zawodu. Upatrujemy w młodych ludziach pasjonatów, którzy w oparciu o tradycje i doświadczenie swoich nauczycieli stworzą polską szkołę parkieciarską i aktywnie będą działać w branży na polu ogólnopolskim i w strukturach ogólnoeuropejskich. Tylko takie świadome działanie pozwoli na skonsolidowanie silnej grupy fachowców świadomych nowej wartości tego zawodu.

Image

W imieniu Stowarzyszenia dziękuję właścicielom Wytwórni Parkietów DĄBEX za organizację finałów, udostępnienie magazynu, przygotowanie płyt, parkietów i napoi. Szefowi firmy Panu Maciejowi Cecule za oprowadzenie uczestników po zakładzie i prezentację nowoczesnej linii technologicznej do produkcji parkietów.

Chcemy podziękować firmie UZIN-POLSKA, która zdeklarowała się przekazać czterem pierwszym finalistom kieszonkowe na wyjazd do Belgi.

Zapraszamy innych młodych parkieciarzy do udziału w następnej edycji konkursu, a wszystkich pozostałych do aktywnego włączenia się w tworzenie struktur terytorialnych Stowarzyszenia. Ponieważ w tym fachu naprawdę tkwi piękno i artyzm, to z pewnością wymiana doświadczeń i aktywność wpłynie na podniesienie wartości zawodu i jakości wykonywanych usług.

Serdecznie pozdrawiam Kolegów Parkieciarzy

CO NOWEGO? * Mistrzostwa w Krakowie

Sportowa, ale przyjazna atmosfera mistrzostw sprawiła, że wszyscy tegoroczni finaliści zapowiadają swoje przybycie za rok. Kolejne mistrzostwa parkieciarzy odbywać się będą w różnych miastach Polski.

Sebastian Miłkowski Fot. Domalux.

W Krakowie, w dniach 28-29 września odbyły się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Parkieciarzy. Mistrzostwa zostały zorganizowane z inicjatywy marki Domalux firmy Polifarb Cieszyn oraz Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy. Organizatorzy zapowiadają kolejne tego typu wydarzenia.

Na I Ogólnopolskie Mistrzostwa Parkieciarzy stawiło się 11 zawodników-finalistów. Wszyscy zawodnicy mieli za zadanie ułożyć fragment parkietu o wymiarach metr na metr, według wzoru, który do ostatniej chwili trzymany był w głębokiej tajemnicy. Wzór ujawniono dopiero podczas ceremonii uroczystego otwarcia I Ogólnopolskich Mistrzostw Polski Parkieciarzy.

Dużo emocji wzbudziło losowanie stanowisk, na których przygotowane były specjalne palety do układania parkietów. Potem odbyły się pamiątkowe zdjęcia finalistów i jedni z najlepszych polskich parkieciarzy zabrali się do pracy. Pierwszy etap okazał się naprawdę wyczerpujący. Docinanie i klejenie parkietu pochłonęło niektórym zawodnikom większość dozwolonego czasu. Wyraźnie było widać, że zawodnicy stawiają przede wszystkim na dokładność wykonania swojej pracy. Druga część konkursu upłynęła pod znakiem szlifowania i lakierowania parkietu, które nie sprawiło uczestnikom większych trudności.

Po skończonej pracy zawodnicy udali się na wycieczkę po Krakowie, a w tym czasie jury obradowało w celu wyłonienia najlepszej pracy. Członkowie jury podczas trwania zawodów wnikliwie obserwowali zawodników. Zwracali uwagę na organizację miejsca pracy, przebieg realizacji zadania, przestrzeganie przepisów BHP. Ocena prac odbywała się na bieżąco według rozbudowanego, jedenasto-punktowego arkusza. Z wyborem najlepszych prac jury miało problem, ponieważ większość z nich była na bardzo wyrównanym poziomie i w związku z tym w ścisłej czołówce znalazło się kilku zawodników. Ich prace jury oceniło jako dokładne i świetnie wykończone, z niewielkimi tylko niedociągnięciami. To właśnie te niewielkie różnice przesądziły ostatecznie o zwycięstwie. Zwycięzcą mistrzostw i zdobywcą tytułu Mistrza Polski Parkieciarzy 2001 marki Domalux został Pan Dariusz Suska, drugie miejsce zajął Pan Łukasz Kenio, a trzecie Pan Krzysztof Ratka. Otrzymali oni odpowiednio nagrody pieniężne w wysokości 10 000, 5000 i 3000 PLN.

Zwycięzca mistrzostw Dariusz Suska w trakcie pracy

Image

Wzór wykonywany na Mistrzostwach Polski Parkieciarzy

Wszyscy uczestnicy finału zostali nagrodzeni plecakami i innymi upominkami ufundowanymi przez organizatorów. Jednak największą nagrodą, co podkreślali sami zawodnicy, było uczestnictwo w finale i znalezienie się w gronie najlepszych parkieciarzy Polski.

PROFESJONALNY PARKlET

<< Start < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następny > Koniec >>
Wyniki 55 - 63 z 239ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec

Profesjonalny Parkiet Sp. z o.o.
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Profesjonalny Parkiet Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy Władze OSP
Copyright by Profesjonalny Parkiet. Fachowe Pismo Dla Branzy Parkieciarskiej 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.